Wideodomofony IP Derso kompatybilne z telefonami Grandstream

Wideodomofony IP z rodziny Derso są kompatybilne z telefonami i wideotelefonami IP Grandstream. Oznacza to, że korzystając z urządzeń Grandstream można w pełni obsługiwać wideodomofony IP Derso – wyświetlać obraz z kamery, prowadzić rozmowę i otwierać bramę. Testy zostały przeprowadzone wspólnie z polskim dystrybutorem produktów firmy Grandstream firmą Impet Computers.

Wszystkie domofony IP Derso (zarówno z serii C jak i z serii A) współpracują z urządzeniami Grandstream zarówno przy połączeniach bezpośrednich P2P (bez centrali IP) jak i z wykorzystaniem centrali IP. Jeżeli w instalacji wykorzystany będzie wideotelefon Grandstream, to możliwe jest również wyświetlanie obrazu z kamery Derso (zarówno w trybie rozmowy jak i w trybie podglądu – przed odebraniem połączenia). Najnowsza wersja firmware wideotelefonów IP Grandstream pozwala również na skonfigurowanie skrótu do otwierania drzwi (przycisk widoczny będzie na ekranie rozmowy).

Telefony i wideotelefony Grandstream mogą być stosowane zamiennie z panelami wewnętrznymi Derso H5. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie dla firm, których pracownicy korzystają z telefonii IP. Naciśnięcie przycisku lub wybranie numeru na klawiaturze domofonu spowoduje połączenie z wybranym pracownikiem, który po przeprowadzeniu rozmowy podejmie decyzję o otworzeniu drzwi.

Lista modeli telefonów Grandstream, z którymi kompatybilne są domofony Derso:

Wideotelefony IP:

  • GXV 3275 HD
  • GXV 3240 HD

Telefony IP:

  • DP715 / DP710
  • GXP 1450 HD
  • GXP 2130 HD
  • GXP 2140 HD
  • GXP 2160 HD
  • GXP 1625 HD
  • GXP 1628 HD
  • GXP 1610 HD

Testy przeprowadzone były wspólnie z firmą Impet Computers – dystrybutorem produktów Grandstream w Polsce