Bezprzewodowy rejestrator jakości powietrza, temperatury i wilgotności

Jakość powietrza odgrywa ogromną rolę w ochronie zdrowia. Wiele wspołczesnych produktów zawiera szkodliwe związki organieczne, ich obecność w pomieszczeniach powinna byc stale monitorowana, zwłascza, ze wiele z nich ma działania rakotwórcze. Dla komfortu pracy ważne są również temperatura i wilgotność.
Firma Efento skonstruwała urządzenie, które mierzy te wszystkie parametry.

Bezprzewodowy rejestrator jakości powietrza przeznaczony jest do pomieszczeń. Urządzenie mierzy stężenie lotnych związków organicznych (ang. VOC) w powietrzu i na ich podstawie określa współczynnik IAQ (ang. Indoor Air Quality) określający jakość powietrza w pomieszczeniu. Dodatkowo urządzenie mierzy temperaturę i wilgotność względną powietrza dając pełny obraz warunków panujących w pomieszczeniu.

Bezprzewodowy rejestrator temperatury, wilgotności i jakości powietrza przeznaczony jest do pomieszczeń. Urządzenie mierzy jakość powietrza w oparciu o stężenie lotnych związków organicznych (ang. VOC – volatile organic compounds) i w oparciu o opatentowany algorytm firmy Bosch wylicza współczynnik IAQ (ang. Indoor Air Quality) reprezentujący jakość powietrza w pomieszczeniu. Lotne związki organiczne to substancje pochodzące z wielu produktów używanych w pomieszczeniach, m.in. z farb, środków czyszczących, rozpuszczalników, alkoholu czy kleju. Część lotnych związków organicznych jest rakotwórcza. Dodatkowo rejestrator mierzy temperaturę i wilgotność względną powietrza, co w połączeniu ze stężeniem VOC daje pełny obraz warunków panujących w pomieszczeniu.

SENSOR TEMPERATURY

Zakres pomiaru: -40° do 85°C

Dokładność pomiaru: 1 °C

SENSOR WILGOTNOŚCI

Zakres pomiaru: 0 do 100 % RH

Dokładność pomiaru: 3 %

SENSOR GAZU

od 0 do 500 IAQ

ZASILANIE I BATERIA

Bateria: 3,6 V, rozmiar AA, pojemność 2 600 mAh (wymienna)

Czas pracy na baterii: minimum rok

MODUŁ RADIOWY

Technika komunikacji: Bluetooth Low Energy (BLE)

Częstotliwość pracy modułu radiowego: 2,4 GHz

Moc: 2,5 mW (4 dBm)

WYMIARY I WAGA

Wymiary: 27 x 71 x 71 mm

Waga: 80 g