Bezprzewodowy rejestrator jakości powietrza, temperatury i wilgotności

Jakość powietrza odgrywa ogromną rolę w ochronie zdrowia. Wiele wspołczesnych produktów zawiera szkodliwe związki organieczne, ich obecność w pomieszczeniach powinna byc stale monitorowana, zwłascza, ze wiele z nich ma działania rakotwórcze.
Dla komfortu pracy ważne są również temperatura i wilgotność.
Firma Efento skonstruwała urządzenie, które mierzy te wszystkie parametry.

Jakość powietrza

Rejestrator temperatury, wilgotnosci i jakosci powietrza

Bezprzewodowy rejestrator jakości powietrza przeznaczony jest do pomieszczeń. Urządzenie mierzy stężenie lotnych związków organicznych (ang. VOC) w powietrzu i na ich podstawie określa współczynnik IAQ (ang. Indoor Air Quality) określający jakość powietrza w pomieszczeniu. Dodatkowo urządzenie mierzy temperaturę i wilgotność względną powietrza dając pełny obraz warunków panujących w pomieszczeniu.

Bezprzewodowy rejestrator temperatury, wilgotności i jakości powietrza przeznaczony jest do pomieszczeń. Urządzenie mierzy jakość powietrza w oparciu o stężenie lotnych związków organicznych (ang. VOC – volatile organic compounds) i w oparciu o opatentowany algorytm firmy Bosch wylicza współczynnik IAQ (ang. Indoor Air Quality) reprezentujący jakość powietrza w pomieszczeniu. Lotne związki organiczne to substancje pochodzące z wielu produktów używanych w pomieszczeniach, m.in. z farb, środków czyszczących, rozpuszczalników, alkoholu czy kleju. Część lotnych związków organicznych jest rakotwórcza. Dodatkowo rejestrator mierzy temperaturę i wilgotność względną powietrza, co w połączeniu ze stężeniem VOC daje pełny obraz warunków panujących w pomieszczeniu.

SENSOR TEMPERATURY Zakres pomiaru: -40° do 85°C

Dokładność pomiaru: 1 °C

SENSOR WILGOTNOŚCI Zakres pomiaru: 0 do 100 % RH

Dokładność pomiaru: 3 %

SENSOR GAZU od 0 do 500 IAQ
ZASILANIE I BATERIA Bateria: 3,6 V, rozmiar AA, pojemność 2 600 mAh (wymienna)

Czas pracy na baterii: minimum rok

MODUŁ RADIOWY Technika komunikacji: Bluetooth Low Energy (BLE)

Częstotliwość pracy modułu radiowego: 2,4 GHz

Moc: 2,5 mW (4 dBm)

WYMIARY Wymiary: 27 x 71 x 71 mm

Waga: 80 g

Więcej informacji o: Bezprzewodowym rejestratorze temperatury, wilgotności i jakości powietrza

Uniwersalne, bezprzewodowe rejestratory temperatury firmy Efento

Miło nam poinformować, że wprowadzamy do oferty bezprzewodowe rejestratory temperatury Efento.

Rejestratory Efento to przełom w uniwersalności zastosowań i łatwości instalacji

 

Rejestratory temperatury Efento to właściwie jedno urządzenie, które w zależności od użytego oprogramowania i sposobu transmisji, może pracować w 5 trybach:

Efento logger – to raportowy tryb pracy, wykorzystywany jest najczęściej do długotrwałego obserwowania temperatury lub temperatury i wilgotności. Stosowany jest na przykład przez konserwatorów dzieł sztuki do sprawdzenia warunków w jakich są przechowywanie dzieła sztuki przez przeniesieniem do konserwacji. Rejestrator Efento położony w pomieszczeniu mierzy warunki klimatyczne, zbliżone warunki powinny być odtworzone w pracowni, tak aby dzieła  sztuki nie były narażone na gwałtowną zmianę warunków przechowywania, dotyczy to na  przykład obrazów, które przez długi czas wisiały w kościele.
Ta funkcjonalność wykorzystywana jest również w magazynach na przykład papieru, farb do udokumentowania producentom właściwych warunków przechowywania – raz w miesiącu wystarczy podejść ze smartfonem, ściągnąć raport za pomocą  smartfona i z tego urządzenia wysłać go wprost jako raport.

Dużą popularnością cieszy się funkcja “Efento logger” na winnicach. Rejestratory temperatury Efento mogą pracować na zasilaniu bateryjnym przez około 2 lata. Na żywotność baterii nie mają dużego wpływu warunki zewnętrzne. Wobec tego można prowadzić monitorowanie warunków wegetacji i dobór odpowiednich szczepów winogron. Zakładając lub prowadząc winnicę warto monitorować parametry SAT i GDDC.

Nie każdy szczep winogron przyjmie się w danych warunkach, dlatego też przed założeniem winnicy warto sprawdzić, dla którego szczepu warunki są odpowiednie w danym miejscu. W tym celu stosowane są parametry SAT i GDDC. Oba parametry wyliczane są na podstawie temperatury. Przykładowo SAT jest sumą wszystkich dni w sezonie / miesiącu, w których średnia temperatura była wyższa niż 10 stopni Celsjusza.
Wskaźniki SAT i GDDC są również wskazówką kiedy można rozpocząć zbiory.

Efento Inspector – to raportowo- alarmowy tryb pracy. To samo urządzenie Efento, ale  z innym oprogramowaniem (bezpłatnie jak pozostałe dostępne na play.google.com) może zapisywać temperaturę w swojej pamięci i jednocześnie przekazywać dane do smartfona z oprogramowaniem Inspector, które znajduje się w tym samym pomieszczeniu. Smartfon pełni rolę stacji bazowej, która zapisuje temperaturę, analizuje ją i w razie przekroczenia, ustawionych progów alarmowych, powiadamia za pomocą SMS lub maila osobę nadzorującą. Powiadamia również w przypadku braku prądu. System można ustawić do automatycznego wysyłania raportów w zadanej częstotliwości. Wysyłając SMS na numer smartfona uzyskamy zwrotnego SMS z bieżącą temperaturą.

Alarmy są również generowane w przypadku zaniku prądu.

Ten tryb monitorowania temperatury wykorzystywany jest w przychodniach lekarskich, szpitalach, Sanepidach, chłodniach – wszędzie tam, gdzie wahania temperatury mogą narazić na utratę zdrowia lub wartości przechowywanych produktów. Obecnie około 1600 przychodni i 20 szpitali używa ten system.

– Efento LAN – to tryb pracy raportowy. Rejestrator współpracuje wtedy z Gateway. Jeden Gateway może obsługiwać nawet do kilkadziesiąt rejestratorów. Dane z rejestratorów przekazywane są do gateway. Bieżący stan temperatury i raporty są dostępne na każdym komputerze, który pracuje w sieci LAN.

Najczęściej ten tryb wykorzystywany jest do nadzoru i raportowania warunków wytwarzania i do raportowania o temperaturze w rozległych magazynach w tym firmach farmaceutycznych, chłodniach, czy zakładach mięsnych.

 

– Efento Cloud – to tryb raportowo – alarmowy dla dużych obiektów i obiektów rozproszonych. Dane z rejestratora przekazywane są do gateway, a z niego wprost na “chmurę” złożoną z 11 serwerów, dla bezpieczeństwa rozmieszczonych na terenie całej Europy. Na “chmurze” jest oprogramowanie do wyświetlania bieżących parametrów na dowolnym komputerze dopuszczonym przez admina, do przesyłania automatycznych raportów i alarmów za pomocą maili i SMS. Obecnie producent pracuje nad specjalną aplikacją, która pozwoli klientom przekazywać dane  (online) i generować raporty wprost na smartfonach w dowolnym miejscu na świecie.

Małopolskie Hospicjum Dzieciee Kraków

Ten tryb wykorzystywany jest w Polsce u około 150 klientów w tym w szpitalach (np. Szpital Dziecięcy Kraków Prokocim, Centrum Zdrowia Dziecka i kilku szpitalach klinicznych, używają do również najwięksi dystrybutorzy farmaceutyków do nadzoru swoich magazynów.

– Efento Transport – to tryb raportowo – alarmowy do warunków mobilnych. Rejestrator mierzy temperaturę na przykład w samochodach chłodniach. Na bieżąco przekazuje ją na smartfon kierowcy. W razie przekroczenia zadanych parametrów kierowca otrzymuje informację poprzez alarm wygenerowany bezpośrednio na jego smartfonie i jednocześnie za pomocą SMS tą samą informację dostaje centrala. Kierowca może n swoim smartfonie wygenerować raport temperaturowy transportu, który w postaci elektronicznej może przekazać szpitalowi, aptece lub dowolnej instytucji.

Obecnie tego trybu pracy używa około 2/3 samochodów w Polsce, przewożących szczepionki i lekarstwa.

Na przykładzie bezprzewodowych rejestratorów temperatury omówiliśmy funkcjonalności systemu Efento. W tych samych trybach mogą pracować inne rejestratory oferowane przez producenta: temperatury i wilgotności, ciśnienia, ciśnienia różnicowego, zalania, rejestrator oparów paliw.
Producent pracuje nad nowymi czujnikami.
Do czasu wprowadzenia do naszej oferty prosimy o bezpośredni kontakt z producentem www.efento.pl

Nowy firmware dla paneli zewnętrznych Derso (C3, C5, A3, A5)

Największą zmianą w nowej wersji firmware (1.2.2) jest możliwość bezpośredniego połączenia (P2P) z urządzeniami takimi jak telefony IP, telefony komórkowe z odpowiednimi aplikacjami, czy programy komputerowe (softphony). W poprzednich wersjach firmware, połączenie z urządzeniami innymi niż panele wewnętrzne Derso H5 wymagało zastosowania centrali IP (IP PBX).

Kolejną ważną zmianą w firmware w wersji 1.2.2 jest możliwość wpisywania dowolnych znaków alfanumerycznych w polu określającym nazwę użytkownika, z którym zestawione ma być połączenie (w poprzednich wersjach firmware wpisać można było jedynie cyfry), co ułatwia współpracę wideodomofonów IP Derso z dostawcami VoIP.

Powyższe zmiany umożliwiają wykonywanie prostych instalacji w oparciu o wideodomofony IP Derso i dowolne urządzenia zgodne z protokołem SIP bez konieczności korzystania z centrali IP (IP PBX). Upraszcza to instalację oraz znacznie ogranicza jej koszty.

Aktualizacja firmware odbywa się przez sieć, przy pomocy programu Derso Finder. Firmware (wersja dla domofonów C3, C5, A3, A5), Derso finder oraz instrukcje obsługi domofonów dostępne są w dziale Do pobrania.