Podgląd obrazu z wideodomofonu z wykorzystaniem protokołu RTSP

Wideodomofony IP Derso umożliwiają podgląd obrazu z kamery z wykorzystaniem protokołu RTSP. Funkcja ta jest często stosowana w przypadku obiektów biurowych lub obiektów rozproszonych – osoba nadzorująca budynek widzi co dzieje się przed wejściem bez nawiązywania połączenia. Do podglądu obrazu użyć można popularnych odtwarzaczy multimediów – np. VLC.

Aby uzyskać dostęp do strumienia z kamery wideodomofonu przy użyciu odtwarzacza VLC:

 

1. Podłącz wideodomofon do sieci, w zakładce “LAN” ustaw stały adres IP. W tym przykładzie adres domofonu to 192.168.1.198

Konfiguracja domofonu IP Derso

2. Ściągnij i zainstaluj program VLC media player (do pobrania tutaj)

3. Uruchom VLC, a następnie otwórz połączenie ze strumieniem w sieci: Plik -> Otwórz strumień w sieci (skrót klawiszowy Ctrl+N)

4. W polu “Podaj adres URL sieci:” wpisz “rtsp://192.168.1.198:8554/ch01”, zmieniając adres IP wideodomofonu, na adres ustalony w pierwszym kroku i naciśnij “Odtwarzaj”. Wpisz login i hasło aby zalogować się do wideodomofonu (domyślny login: admin, hasło: 123456)

Dodawanie strumienia RTSP z wideodomofonu IP do odtwarzacza VLC

5. Strumień z kamery wideodomofonu może być również zapisywany do pliku

 

Podgląd obrazu z kamery wideodomofonu możliwy jest nie tylko po sieci LAN. Aby udostępnić obraz z kamery zdalnie, zamiast adresu IP w sieci LAN, należy wprowadzić adres IP dla sieci WAN i właściwy numer portu.